Hamy Cafe-Foodstore
 
Hasenheide 10
 
10967 Berlin
 
Tel: 030/ 61625959
 
Email: info@hamycafe.de
 
Tieng Viet Englisch     Trang chủ | Hôm nay | Thực đơn | Thư viện | Liên lạc